dgstudio.cz s.r.o logo

Vytvořili jsme nový brandvizuál ordinace zubní hygieny ve Zlíně

  • KLIENT: Nikola Švachová
  • KATEGORIE : Grafika

Jaké bylo zadání

Výjádřit, že zubní hygiena je běžnou součástí péče o ústní dutinu. Brand musí působit uklidňujícím dojmem a vystihovat skvělý přístup ordinace k jejím klientům.

Jak jsme zadání vyřešili

Jednotný vizuální styl jsme tvořili v souladu s námi nastavenými pravidly marketingové komunikace.

Hlavní téma celého brandu zní: Neboj, Nebolí.

Logotyp pak vychází ze srdečnosti přístupu ordinace k jejím klientům. Tato srdečnost je v asociaci zubu, aby bylo zřejmé, čeho se činnost ordinace zubní hygieny týká.

PILOW
Free-Girl-T-Shirt-Logo-Branding-Mock-up-Psd
vizitka
Full-Color-Logo-MockUp

Chcete s námi spolupracovat?